O bhp - Prometeusz

Nowy portal informacyjny


Nowy wątek jak bhp?

Nowy wątek jak bhp?

gpsbhp.eu Ergonomia a BHPErgonomia jest taką dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem warunków pracy. Ergonomia stanowi naukę o pracy, jest więc dyscypliną naukową zajmującą się odpowiednim przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz szeroko pojętnych warunk

Czy w 2020 zdołasz szkolić z bhp?

Czy w 2020 zdołasz szkolić z bhp?

Pulsar BHP Szkolenie z próbnych ćwiczeń ewakuacyjnychPrzebieg akcji ewakuacyjnej, w razie pożaru czy też innego niebezpiecznego wypadku, w dużej mierze zależy od wiedzy osób przebywających w danym budynku. Istotnym czynnikiem przy ewakuacji jest znajomość najkrótsz

Zestawienie porad Wykaz arykułów Wykaz tekstów


© 2019 http://o-bhp.prometeusz.suwalki.pl/